tisdag 30 september 2014

Ridbanebygge II

Diverse maskiner med olika syften:
Grävskopa, hjullastare, schaktmaskin.

Dräneringen och markduken börjar komma på plats.

måndag 29 september 2014

Ridbanebygge I


Schaktmassorna på plats för att se till att ridbanan
blir plan och inte sluttar så mycket.

För att minimera mängden fyllnadsmaterial som behövs
sänktes det högsta hörnet med 16cm.